COA

THC Flower

DANCING TRIANGLE


Cross:

Dosidos × Triangle Kush

THC%: 21.1
Total%: 25.91

Dancing Triangle COA

DOGS BREATH


Cross:

Dogwalker OG x
Triangle Kush

THC%: 17.5
Total%: 21.46

Dogs Breath COA


LARRYLAND OG


Cross:

(GMO x Larry OG) x
Triangle Kush

THC%: 20.84
Total%: 26.15

Larryland OG


RIRI


Cross:

Gary Payton x Oreoz

THC%: 18.59
Total%: 23.79

Riri COA


SUGAR FOOT


Cross:

Triangle Kush x White Runtz

THC%: 18.69
Total%: 22.39

Sugar Foot COA

TRIANGLE POISON


Cross:

Durban Poison x
Triangle Kush
 

THC%: 19.63
Total%: 22.91

 Triangle Poison COA


 TURKLE

Cross:
Purple Urkle x Triangle Kush

THC%: 17.05
Total%: 20.20

Turkle COA

Salve500mg - Relieving Salve COA 1

Relieving Salve Microbial
Relieving Salve 1000mg - Relieving Salve COA 2

Relieving Salve Microbial
Relieving Salve 

 

Tincture2400mg_CBD COA

 2400mg_CBD 
Microbial

 


1500mg_CBD_
Tincture_-_Microbial

1500mg_CBD_
|1 COA

1500mg_CBD_
|Tincture_-_COA


 

900mg CBG
Tincture 

Vape